ALEKSANDER TÕNISSON

Konverents on pühendatud
kindralmajor Aleksander Tõnissoni
sünniaastapäevale (17.04.1875 – 30.06.1941).
Ettekanded tutvustavad Aleksander Tõnissoni tegevust
ja Kaitseliidu tegevuse ajalugu Ida-Virumaal.

Esinejat

Teemat

Kohalviibijat

Otseülekandes

Aleksander Tõnissoni mälestuskonverents
Teema: „Kaitsetahe“

Koht: Jõhvi kontserdimaja (Pargi tn 40, 41537 Jõhvi).
Aeg: Reede, 22. aprill.

  Konverentsi modereerib Kalev Naur, Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse liige. Konverentsi päevakava:
 • 9.30 – 10.00 – Saabumine ja hommikukohv
 • 10.00 – Konverentsi avamine
 • – Kolonelleitnant Jaanus Ainsalu, Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru Maleva pealik – Maris Toomel, Jõhvi vallavanem
 • 10.15 – 12.00 – I sessioon: Kaitsetahte järjepidevus
 • Kaitseliidu loomisest Jõhvis kuni vabadussammaste taastamiseni Ida-Virumaal Eesti taasiseseisvumise järgselt
 • 10.20 – Kaitseliidu loomine Jõhvi alevis 1918. aasta sügisel. Jõhvi Kaitseliidu tegevus Vabadussõja ajal ja nende mälestuse jäädvustamine. Vallo Reimaa, ajaloolane, Jõhvi vallavolikogu esimees
 • 10.50 – 4. jalaväepolgu kaitselahingud Sinimägedest Jõhvini Vabadussõja algul ning 4. jalaväepolgu seos tänase Jõhvis asuva Viru pataljoniga. Aimar Kuldvere, Kaitseliidu Alutaguse maleva operatiiv-ja väljaõppesektsiooni kompaniiveebel.
 • 11.20 – Järve lahing, selle mälestuse jäädvustamine ning seos tänase Jõhvis asuva Kalevi pataljoniga. Kalev Naur, Kaitseliidu Alutaguse Maleva juhatuse liige ning kaitseliidu vanematekogu liige.
 • 11.40 – 12.00 – Jõhvi vabadussamba rajamine ning selle kaks taastamist. Ott-Marti Vainula, Jõhvi gümnaasiumi õpilasesindaja
 • 12.00-13.00 – Lõuna kontserdimajas
 • 13.00 -15.00 – II sessioon: Kaitsetahe ja selle väljakutsed tänapäeval
 • 13.00 – Viru pataljon ja Kalevi pataljon Jõhvis. Aimar Kuldvere, Alutaguse Maleva kompanii veebel
 • 13.30 – Eesti ja Soome vahelised sõprussuhted läbi ajaloo . Raivo Sarnet, Soome kaitseväe major reservis
 • 13.55 – Päästeameti roll elanikkonna kaitses ja koostöökogemused Ukrainaga. Mati Raidma, Riigikogu liige, endine Päästeameti peadirektor ja Keskkonnaminister
 • 14.20 – Kaitseliidu roll Eesti riigi kaitsel. Kolonel Janno Märk, Kaitseliidu planeerimisosakonna ülem
 • 15.00 – 16.15 – Debatt: Kuidas aidata kaasa kaitsetahte edendamisele Ida-Virumaal?
 • Debatti modereerib Hendrik Agur, Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor.
  Osalejad: Janno Märk, Jaanus Ainsalu, Mati Raidma ja Tarvo Kruup Juubelikonverentsi lõpetamine orienteeruvalt kell 16.30

2022

Teemad, esinejad

Maris Toomel

Tervitussõnavõtt

Jaanus Ainsalu

Kaitseliidu Kirde Maakaitseringkonna ülema sõnavõtt

Jõhvi Kaitseliidu tegevus Vabadussõja ajal ja nende mälestuse jäädvustamine

Vallo Reimaa,
ajaloolane, Jõhvi vallavolikogu esimees

4. jalaväepolgu kaitselahingud Sinimägedest Jõhvini Vabadussõja algul ning 4. jalaväepolgu seos tänase Jõhvis asuva Viru pataljoniga.

Aimar Kuldvere,
Kaitseliidu Alutaguse maleva operatiiv-ja väljaõppesektsiooni kompaniiveebel.

Järve lahing, selle mälestuse jäädvustamine ning seos tänase Jõhvis asuva Kalevi pataljoniga.

Kalev Naur,
Kaitseliidu Alutaguse Maleva juhatuse liige ning kaitseliidu vanematekogu liige.

Jõhvi vabadussamba rajamine ning selle kaks taastamist.

Ott-Marti Vainula,
Jõhvi gümnaasiumi õpilasesindaja

Viru pataljon ja Kalevi pataljon Jõhvis.

Aimar Kuldvere,
Kaitseliidu Alutaguse maleva operatiiv-ja väljaõppesektsiooni kompaniiveebel.

Eesti ja Soome vahelised sõprussuhted läbi ajaloo.

Raivo Sarnet,
Soome kaitseväe major reservis

Päästeameti roll elanikkonna kaitses ja koostöökogemused Ukrainaga.

Mati Raidma,
Riigikogu liige, endine Päästeameti peadirektor ja Keskkonnaminister

Kaitseliidu roll Eesti riigi kaitsel.

Kolonel Janno Märk,
Kaitseliidu planeerimisosakonna ülem

2022

Hetked

Kontakt

Jõhvi Muuseumi Selts

Jőhvi Kindluskiriku Muuseum

Rakvere mnt. 6, 41532 Jőhvi, Ida-Virumaa

Email

muuseum@johvimuuseum.ee

Telefon

+372 51 87590